اصول همسر داری برای آقایان

هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که بهترین شوهر دنیاست ابدا اینطور نیست.اما حتما خیلی از آقایان تلاش می کنند همیشه همسری بهتر و بهتر باشند.هرگز فراموش نکنید که رابطه زناشوئی چیزی است که نیاز به رشد و تغییر داردو باید روی آن کار کنید.در این مطلب میخواهیم اصول همسر داری و مهمترین چیزی را که در مورد (یک شوهر خوب شدن)لازم است برایتان بگوییم.شاید خیلی از این نکات را خودتان هم تجربه کرده باشید.با پرشین خاتون همراه باشید.

نقشی که همیشه در حال تغییر است

اگر میخواهید یک شوهر خوب بشوید،اولین اصل همسر داری که باید بدانیداین است که همه چیز تغییر میکند.
همسرتان تغییر میکند،شنا تغییر می کنید،شرایط زندگیتان تغییر می کند و از آنجایی که این تغییرات بدون اخطار روی میدهند،شما به عنوان یک انسان و یک همسر باید مدام در حال تغییر و تحول باشید.

اگر نمی توانی آن کسی که همیشه (یا آنچه که فکر می کنید هستید)را تغییرد دهید،پس در رابطه تان به مشکل برخواهید خورد.

منظور این نیست که یک شوهر خوب باید در برابر تمام خواسته های زنش تسلیم شود.
ابدا در حقیقت ،اگر این کار را بکنید از علاقه همسرتان به شما کم خواهد شد،یک زن خوب همیشه دوست دارد شما با خودتان رو راست باشید و کاری را انجام دهید که شادتان می کند.اما از شما انتظار دارد وقتی نیاز به تغییر وجود دارد،تغییر کنید و البته  حق هم دارد!دلیل اینکه در این مطلب به جای (همسرخوبی باشیم )از (همسرخوبی بشویم )استفاده شده این است که همسر بودن نقش وجایگاهی است که مدام در حال تغییر است ؛این کار هرگز تماس ندارد.شوهر خوب همیشه می داند که باید ب ای رابطه شان و برای خوش کاری نکند لطفا این توصیه را جدی بگیرید.

حالاچند نکته را با شما درمیان می گذاریم که روی رابطه تان تاثیرمثبت خواهد گذاشت.متاسفانه خیلی هادر زندگی الگوی چندان مناسبی از یک همسر خوب بودن ندارند..

با تمام وجود به حرفهای همسرتان گوش دهید نه اینکه فقط شنونده باشید

یکی از بهترین اصول همسر داری که باید همیشه مد نظر داشته باشید این است که یک مرد باید با توجه کامل به حرف های همسرش گوش دهد.
وقتی همسرتان مجبور می شود بهدشما بگوید کاری باید انجام دهید،یعنی متوجه اشاره هایی که چند باربه شما کرده ،نشده اید اگر می خواهید یک شوهر خوب بشوید باید یاد بگیرید که این اشاره ها چه هستند

یک مثال ساده ؛شستن ظرف هاست ،فرض کنید خانمی عادت دارد هر شب برای همسر و فرزندانش شام درست کند و هر شب هم پدر خانواده (فراموش میکند)که در شستن ظرف ها به همسرش کمک کند همسرش هرگز از او کمک نمی خواهد چون می داند که پدر خسته از سر کار بر گشته است.
اما قدر دانی اش از زحمات همسرش را با درست کردن یک شام خوشمزه  ابراز می کند .
بعد از شام همیشه مادر خانه دلخور و اخموست در مواردبسیارنادری که مرد در شستن ظرفها کمک میکند،زن یک زن متقاوت می سود ،شاد و آرام و خوش رفتار

همسر خوب بودن یعنی اینکه خوب به حرف های همسرتان گوش دهید و متوجه سیگنال های بی صدایش بشنوید.
هر زنی خاص است و به شیوه های خاص خودش هم ارتباط بر قرار میکند و این وظیفه شماست که مانندبهترین دوستش ،این شیوه ها و علائم را تشخیص دهید.

راه های ارتباطی خوب ایجاد کنید

شاید بعد از خواندن اولین نکته با خود گفته اید :(چرا همسرم نمی تواند خودش بگوید که چه می خوهد؟)
بسیار خب ،اگر شما زمان را صرف گفتگو با همسرتان کرده و ارتباطی کرده اید که او می توانید بدون اینکه احساس کنید دارد غر میزند،به راحتی از شما بخواهد کاری را انجام دهید،این بسیار  عالی  است منتظر باشید تا خکدش به شما بگوید اما بیشتر اوقات همسرتان خواهد گفت که نباید (مجبور)شود از شما چیزی را مستقیما بخواهد،شما خودتان باید انجامش دهید و اینجاست که ارتباط معنی پیدا می کند.

یک شوهر خوب شدن ،یعنی خلق الگوهای ارتباطی بسیار خوب ؛گاهی این کار ،سخت می شود،گاهی در میانه ی خشم و عصبانیت شما نمی خواهید هیچ ارتباطی بر قرار کنید.
اما یک شوهر  خوب سعی می کند این ارتباط را ایجاد کند یک شوهر خوب ،جستجو می کند تا بفهمد چرا به این نقطه از عصبانیت رسیده است  و سپس یک راه حل پیدا می کند.
اجازه دهید باز  هم برای تان مثالی بزنم

فرض کنید یک روز عصر بعد از پایان کار با دوستان تان به یک رستوران میروید همسرتان در حانه مشغول درست کردن شام هست و بسیار عالی خواهد شد اگر شما حدودساعت هفت ونیم در خانه باشید تا با هم شام بخورید.
اما این اتفاق نمی افتد و شما تا  دیر وقت بیرون می مانید.
وقتی به خانه بر می گردید تعجب می کنید که چرا او دلخور و بد عنق است  و از او می پرسید (چی شده ؟)یا (خسته و بی حوصله هستی؟) این گونه سوال ها فقط شرایط را بدتر میکند .در نهایت هم شما بی خیال می شوید ،سرش داد می کشید و به رختخواب می روید  .هیچ چیزی حل نشده است.
یک راه بهتر این است که از مغزتان استفاده کنید و ببینید مشکل همسرتان چیست .آیاهر وفت که با دوستان تان بیرون می روید این اتفاق می افتد؟بسیار خب ،پس چیزهایی فهمیده اید ،باید سر یک فرصت مناسب بنشینیدو از او بپرسیدآیا از اینکه برایزشام دیر آمده بودید ناراحت و لخور است.
اگر جوابش مثبت بوداز او عذرخواهی کنید و بعد قول بدهید این بار اگر خواستید جایی بروید حتما از قبل به او اطلاع خواهیدداد .همچنین با مهربانی و ملایمت به او بگویید خیلی خوب است که در مورد احساسش راحتر با شما صحبت کند .چون شما هرگز از روی عمد قصد رنجاندنش را ندارید.

خلق الگوهای ارتباطی درست و بر قرار کردن ارتباط ازدواج تان را نجات خواهد داد.
خلاق باشید ،نگویید :(چی شده خانم)و انتظار داشته باشید او به شما توضیح دهد و بعد هم شما بی تفاوت باشید!
مسئولیت پذیر باشید ویک راه  حل پیدا کنید.در مثال بالا اگر مرو این کار را میکرد.حتما رابطه شان بسیار متفاوت تر می بود و احترام بیشتری برای زن قائل میرشد.

فردیت تان را از دست ندهید

این موضوع چیزی نیست که پدر و مادرتان به شما یاد بدهنداما آنقدر مهم است که باید اینجا در موردش حرف بزنیم .فردیت خود را دست ندهید و تبدیل به زوجی نشوید که در هم ادغام می شوید،ازدواج ،آمیخته شدندونفر نیست ؛بلکه همراهی دونفر است.اگر حس فردیت تان را از دست بدهید.یک چیز خاص و منحصر به فرد را از دست داده اید.

خیلی وقت ها  زوج هایی را می بینیم که بعد از ازدواج ،سر گرمی ها خاطرات  و علاقه مندی های خودشان را رها کرده اند چون تماما در طرف مقابلشان ذوب شده اند.در عرض چنده ماه با چند سال ،این رابطه به انتها خواهد رسید یا دچار آشوب و نارآرامی خواهد شد زیرا از همدیگر خسته و دلزده شده اند.
آنها فردیت شان را از دست داده اند.

در آیین بودا نقل قولی است که می گوید :اگر شما زمان زیادی را با کسی سپری کنید .فقط  ایرادهای  او را خواهید دید .حتی اگر با خود بودا هم باشید ،چیزی در او پیداخواهید کرد که آن را دوست ندارید .وقتی در یک رابطه ی زناشوئی ،فردیت خود را رها کرده و جوری زندگی می کنید که انگار یک نفر هستید ،این اتفاق در رابطه تان روی می دهد یادتان می آید ؟وقتی برای اولین بار همدیگر را ملاقات کرده بودید.
مشغولیت های دیگری داشتید:

مطالعه ،ورزش،موسیقی ،شعر و‌  شاعری ،دوستان و رفقا،…و تقریبا همین ک چیزها بود که شما را جذب یکدیگر کرد ،
پس چرا ترکشان کردید؟
کاهی حفظ تفریحات و سرگرمی های گذشته کار سختی است چون کار و مشغله ی بسیاری دارید سعی تان را بکنید.
شما باید تلاش هماهنگ داشته باشید تا هر هفته،زمانی را جدا از هم بگذرانید و برای خودتان کاری بکنید.
اگر چنین شیوه ای در پیش بگیرید ،بسیار شادتر خواهید بود.

هرگز با همسرتان برخورد فیزیکی نکنید ناسزا نگویید و سرش فریاد نکشید

برای بعضی از افراد این نکته ای بدیهی است اما ظاهرا بعضی ها این نکته را فراموش کرده اند.
برخورد فیزیکی ،فحش دادن و یا فریاد زدن هرگز درست نیست ،اگر به جایی رسیدید که دیدید فریاد زدن ،تنها جواب است پس بدانیدجایی در این مسیر دچار اشتباه شده اید و لازم است به عقب بر گردید و اصلاحش کنید.

گاهی وقت ها شاید با دوستان تان در مورد همسرتان گفتگو کنید .
حتما همیشه یکی هست که موضوع جنگ و مرافعه بادهمسر را پیش بکشید و در این مورد حرف بزنید که :

گاهی واقعا لازم است بر سر همسرتان داد بکشید تا قدرت تان را اعلام کنید.
شاید واکنش درونی تان به این عقیده این است .
(نه ،تو نباید این کارو بکنی )او، همسر توست ،شریک زندگی ات ، بهترین دوستت هست ،کتک زدن ،فحش دادن،و فریاد زدن ،تنزل هستندو مناسب این شخص به همه ی مردهایی که فکر میکنند فریاد زدن و نعره کشیدن ،لازم است باید بگوییم قابل درک است که شما از کجا و چه شرایطی به اینجا رسیده اید وضعیت فعلی تان چیست،بیشتر آقایان در چنین شرایطی بوده اند  اما  یک نظر کارشناسانه هست که می گوید :(معیار تشخیص یک مرد این است که چقدر سریع عصبانی می شود.)

وقتی بر سر همسرتان داد و فریاد  می زنید ،قدرت تان را نشان نمی دهید ،بلکه فقط به او نشان می دهید که اراده ی ضعیفی دارید و صبر و تحمل تان بسیار کم است.مردی که همسرتان واقعا به او احترام می گذارد مردی است که بتواند بدون متوسل شدن به زورگویی و گردن کلفتی ؛از عقیده اش دفاع کند .مرد واقعی کسی است که بتواند در دعواها ،اختلاف نظرها و عشق و عاشقی ،خونسردی اش را حفظ کند.

لطفا در این مورد خوب فکر کنید.

مدیریت خلاقانه داشته باشید

هر دوی شما یک روز خوب را پشت سر گذاشته اید،تازه به خانه  رسیده اید و خیلی هم گرسنه هستید.
اما هیچ چیزی در آشپزخانه ندارید احتمالا هر دوی شما می نشینید و فکر می کنیدچه باید بکنید؛آیا باید به رستوران بروید و چیزی لخورید یا در خانه بمانید  و چیزی درست کنید ؟
یک مدیر خلاق و مدیر ،به جای اینکه گیج و دستپاچه شود ،یک تصمیم مناسب و جسورانه می گیرد و سپس به آن عمل می کند، بدون سراسیمگی و جنجال  ، فقط عمل!

از نظر علمی ثابت شده  زن ها جوری برنامه ریزی شده اند که اینگونه رفتارها را می پسندند ،چون نشان  دهنده قدرت و مهارت  حفظ بقاست  و علاوه بر این تا حدودی از  استرس موجود در آن شرایط کم می کند . وقتی همسرتان احساس خوبی ندارد ،اگر بتواند کمی مدیریت مبتکرانه از خود نشان دهید،تو واقعا تحسین تان خواهد کرد.این شرایط می تواند شستن ظرفها باشد،گفتگویی سر میز شام، رنگ جدید دیوارهای خانه و یا راه حلی برای مسئله ای که همسرتان در آن در گیر است .
به محض اینکه چنین شیوه ای در پیش بگیرید خواهید دید که او هم در شرایط مشابه همین  کار را برای شما خواهد کرد!

دوستش داشته باشید اما نه فقط در حد حرف

یک موضوع اصلی  در این مطلب این است که شما باید شوهری فراتر از کلمات باشید ، کلمات اگر پشتوانه ی معنای و علمی نداشته باشند،پوچ هستند عشق هم همینطور است.
شما می توانیدهزار بار در روز به  همسرتان بگویید که  دوستش  دارید و عاشقش هستید اما اگر از او  رو بر گردانید و او را نادیده بگیرید ، آن هزار بار کاملا بی ارزش است.

یک شوهر خوب راه های تازه برای عشق ورزیدن به همسرش پیدا می کند.
به حرف هایش گوش می دهد ،در مورد روزی که پشت سر گذاشته  با او حرف می زند ،  برای کارهایی که در خانه و زندگی انجام می دهد ارزش قائل است و همیشه به دنبال این است که همسرش، این قدردانی و تحسین را واقعا احساسی کند به او  بگویید چقدر رفتارهویش را می پسندید و به عنوان یک زن چقدر تحسینش می کنید  اما رفتارتان باید پشتوانه ی کلام تان  باشد ! له کلمات تان معنا بدهید.
اگر بتوانید راهی برای ارتباط دادن کلمات با رفتارتان پیدا کنید که نشان بدهدجدی و روراست هستید،او برای همیشه عاشق تان خواهد ماند.

برای رابطه ی جنسی اصرار نکنید شرایطش را فراهم کنید

یک مرد واقعی وقتی همسرش  مایل به رابطه جنسی نیست ،بیشتر اصرار نمی کند.رابطه ی جنسی نقش آنچنان  بزرگی در رابطه ی زناشویی دارد که متاسفانه اگر مشکلاتی  در زندگی پیش بیاید،این رابطه هم به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، توصیه ای که می توانیم برای تان داشته باشیم این است که یک شوهر خوب ،شرایط یک رابطه ی جنسی لذت بخش را خلق می کند،نه اینکه آن را گدایی کند.
اگر همسرتان تمایلی به رابطه ی جنسی نداردشما باید صبور باشید

نتیجه

شوهر خوب شدن و رعایت اصول همسر داری ، چیزی است که مدام در حال تغییر و تکامل است.شما نمی توانید فقط بنشینید ،کاری نکنید و امید داشته باشید و آرزو کنید که همه چیز خوب و دلچسب پیش برود .
تلاش تان را بکنید تا فراتر از کلمات دوستش داشته باشید، ذوق و ابتکار داشته باشید و الگوهای ارتباطی شفافی خلق کنید و هرگز با همسرتان برخورد فیزیکی نداشته باشید،هرگز!

حتما بخوانید:

این رفتارهای آقایان روی اعصاب خانم هاست!

رفتار هایی که مردان در همسرشان نمی پسندند

دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: سیری بر مسائل و ادبیات زنان

ارسال شده در 30 آبان 1397 توسط شیرین خوش بین با موضوع سبک زندگی , مطالب خواندنی

مطالب مشابه

logo-samandehi
پرشین خاتون پرتال جامع بانوان با مطالبی جدید و به روز در همه زمینه‌های مربوط به بانوان است که به صورت خاص برای مخاطب ایرانی سفارشی‌سازی شده است.امید است بتوانیم راهگشا و راهنمای بانوان پر تلاش ایران زمین باشیم. مطالب این وبسایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای دریافت آخرین مطالب و مقالات “ پـــرشین خاتـــون ” ایمیل خود را در کادر بالا وارد نمایید و بر روی ثبت کلیک کنید

©پرشین خاتون / بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است