۵ مدل بافت کاربردی در بافتنی با دو میل

اگر از طرفداران بافتنی با دو میل هستید با این مقاله از پرشین خاتون همراه باشید. در این مطلب پنج مدل بافت کاربردی با دو میل ارائه شده است.

بافت با دو میل روشی انعطاف پذیر است که می توان با آن مدل های زیبایی بافت، مثل مدل شکلاتی،مدل پیچ شاخ گوزنی،خزه ای راه راه و مدل کوک قطره ای.
بافت با دو میل مدل های زیادی دارد که در این مطلب پنج مدل پرطرفدار و کاربردی را برای آموزش آماده کرده ایم.

۱- بافت با دو میل : مدل شکلاتی


پایه بافت این مدل ۳ دانه زیر ۳ دانه رو است.

رج ۱: ۳ دانه رو، ۳ دانه زیر – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج۲: ۳ دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۳: ۳ دانه رو ، (۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود، ۱ ژته، یکبار دیگر ۳ دانه باهم بافته شده و دانه ها از میل خارج می شود یعنی ۳ دانه کور شده را دوباره به دست می آوریم) ، ۳ دانه رو، تکرار عمل داخل پرانتز

رج ۴: ۳  دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۵: ۳ دانه رو، ۳ دانه زیر – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۶: ۳ دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج۷: تکرار رج سوم

در کل بافت این ۷ رج تکرار می‌شود.

 

 ۲- بافت با دو میل : مدل بافت پیچ شاخ گوزنی

یکی دیگر از انواع مدل بافت پیچ، پیچ شاخ گوزنی است، برای بافت با دو میل این نوع پیچ، باید پیچ معمولی را بلد باشید.

برای این پیچ باید تعداد دانه هایی که می خواهید پیچ ببافید مضرب ۴ باشد. دانه ها از زیر بافته می شود و دو طرف پیچ از رو بافته می شود.

ما در این آموزش بافت با دو میل، ۸ دانه را در نظر می گیریم.
ابتدا ۲ دانه حاشیه پیچ را از رو ببافید. حالا ۴ دانه اول را در نظر بگیرید و مثل پیچ ۴ تایی ساده، جای دو دانه دوم و اول را از رو عوض کنید.

دانه ها را بعد از جابجا کردن به میل چپ وارد کرده و هر ۴ دانه را از زیر ببافید.

حالا ۴ دانه بعد را در نظر گرفته و جای ۲ دانه اول و دوم را از زیر عوض کنید. و هر ۴ دانه را به میل سمت چپ وارد کرده و آنها را از زیر ببافید. ۲ دانه بعد را از رو ببافید.

رج برگشت را همان طور که می بینید ببافید. دوباره مثل بافت پیچ معمولی تا ۲ یا ۴ یا ۶ رج همه دانه ها را همان طور که می بینید ببافید و دوباره همان مراحل رج اول را تکرار کنید.

۳- بافت با دو میل : مدل بافت خزه ای راه راه

مدل بافت خزه ای راه راه مرکب از ۱۰ دانه + ۱ دانه است.

رج ۱ : ( روی کار ) * ۴ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۳ دانه از زیر، از * تا آخرین دانه تکرار کنید، و ۱ دانه آخر را از زیر ببافید .

رج ۲ : ۱ دانه از رو، * ۲ دانه از رو، ( ۱ دانه از زیر ، ۳ دانه از رو ) ۲ بار ، از * تا انتها تکرار کنید .

رج ۳ : * ۲ دانه از زیر، ( ۱ دانه از رو ۱ دانه از زیر ) ۴ بار، از * تا آخرین دانه تکرار کنید ، ۱ دانه از زیر ببافید .

رج ۴ : ۱ دانه از رو ، * ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۳ دانه از رو ( ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ) ۲ بار از * تا انتها تکرار کنید .

رج ۵ : تکرار رج سوم

رج ۶ : تکرار رج دوم

این ۶ رج تکرار می شوند.

 

۴- بافت با دو میل : مدل بافت کوک خزه ای

در این مدل بافت تعداد دانه ها باید مضربی از ۴ باشد.

رج ۱: طرف روی کار است. ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، تا انتها به همین صورت ادامه دهید.

رج ۲ و ۳: ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا انتها به همین صورت ادامه دهید.

رج چهار: ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، تا انتها به همین صورت ادامه دهید.

در این روش دانه اول هر رج هم بافته می شود. یعنی برعکس بقیه کارهای بافت با دو میل که دانه اول بافته نمی شود، اگر شما مثلا ۱۲ دانه سر می اندازید، هر ۱۲ دانه بافته خواهد شد.

۵- بافت با دو میل : مدل کوک قطره ای


در این مدل بافت با دو میل تعداد دانه ها باید مضربی از ۸ به علاوه ۲ باشد. اضافه شدن دانه در این بافت با روش ژته است. یعنی نخ را دور میل بیندازید.

رج آماده سازی: طرف روی کار: ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۱ دانه اضافه کنید. ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر. تا انتها به همین صورت ادامه دهید. اخر رج باید دو دانه رو باشد.

رج ۱:
دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر، سه دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیر هستند.

رج ۲:
دو دانه رو، سه دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج رو هستند.

رج ۳:
دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر، سه دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیر هستند.

رج ۴:
دو دانه رو، سه دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج رو هستند.

رج ۵:
دو دانه زیر، دو دانه رو، دو دانه زیر، سه دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیر هستند.

رج ۶:
* دو دانه رو، یکی زیر، دانه بعد را از میل در بیاورید و دانه شش رج زیر آن را بشکافید. یک دانه زیر، دو دانه رو، یک دانه زیر، نخ را دور میل بیندازید. یک دانه زیر. از قسمت ستاره تا انتها تکرار کنید. ۲ دانه اخر رج رو هستند.

رج ۷:
دو دانه زیر، سه دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیرهستند.

رج ۸:
دو دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو، سه دانه زیر. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج رو هستند.

رج ۹:
دو دانه زیر، سه دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیر هستند.

رج ۱۰:
دو دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو، سه دانه زیر. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج رو هستند.

رج ۱۱:
دو دانه زیر، سه دانه رو، دو دانه زیر، دو دانه رو. تا انتهای رج به همین صورت تکرار کنید. ۲ دانه آخر رج زیر هستند.

رج ۱۲:
* دو دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه اضافه کنید، یک دانه زیر، دو دانه رو، یک دانه زیر، دانه بعد را از میل در بیاورید و تا ۶ رج زیر آن را بشکافید، یک دانه زیر ببافید. از * تا انتهای رج تکرار کنید. ۲ دانه اخر رج رو هستند.

رج یک تا دوازده را تکرار کنید.

منبع:مجله ستاره

ارسال شده در 26 آذر 1397 توسط پریسا معینی با موضوع بافتنی

مطالب مشابه

logo-samandehi
پرشین خاتون پرتال جامع بانوان با مطالبی جدید و به روز در همه زمینه‌های مربوط به بانوان است که به صورت خاص برای مخاطب ایرانی سفارشی‌سازی شده است.امید است بتوانیم راهگشا و راهنمای بانوان پر تلاش ایران زمین باشیم. مطالب این وبسایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای دریافت آخرین مطالب و مقالات “ پـــرشین خاتـــون ” ایمیل خود را در کادر بالا وارد نمایید و بر روی ثبت کلیک کنید

©پرشین خاتون / بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است